»  หน้าแรก
»  เกี่ยวกับ Recovery
»  ติดต่อ Recovery
»  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
»  หลักสูตร สำหรับบริษัท
»  วิธีการลงทะเบียน
»  ภาพบรรยากาศการเรียน
»  สะท้อน ความสำเร็จ
»  คำถามยอดฮิต
»  รวมลิงค์ แลกลิงค์
»  แผนผังเว็บไซต์
 
 
 
Business Conversation Business Conversation
Business Conversation Business Conversation
   
 


เทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง แม่นยำ มั่นใจ

หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษนี้ ได้พัฒนาขึ้นสำหรับ ผู้สนใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป ที่มุ่งเน้นพัฒนาการออกเสียงของตนให้มีมาตรฐานตามแบบของเจ้าของภาษา เนื้อหาที่บรรจุลงในหลักสูตร ไดเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะความแตกต่างที่สำคัญทางภาษาของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นั่นคือ เสียงสระ เสียงพยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับคำและระดับประโยค และการใช้เสียงสูงต่ำในประโยคซึ่งสื่อความหมายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกเนื้อหาอื่นๆ ที่มีความสำคัญในระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษในการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นเพิ่มศักยภาพในการออกเสียง ซึ่งท้ายที่สุดนั้นผู้เรียนจะสามารถฟังภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

ระยะเวลาเรียน : 24 ชม. (หลักสูตรละ 24 ช.ม.)

เนื้อหา :

     
 
 • เสียงพยัญชนะและสียงสระที่เป็นปัญหาในการออกเสียงสำหรับคนไทย
 • สัญลักษณ์ทางภาษา (Phonetic transcription) ของเสียงพยัญชนะและสียงสระในภาษาอังกฤษ
 • เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ (English consonants)
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ (English Vowels)
 • การเน้นเสียงคำ (Word stress)
 • การเน้นเสียงในประโยค (Sentence stress ) และคำที่สื่อความหมายในประโยค (Target tones)
 • การใช้เสียงสูงต่ำในประโยค (Intonation)
     
จุดประสงค์ในการเรีย :
     
   
 • สามารถอ่านสัญลักษณ์ทางภาษาของภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาและออกเสียงคำศัพท์ที่ยากได้
 • สามารถเน้นเสียงทั้งในระดับคำและประโยคได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้จังหวะและเสียงสูงต่ำในประโยคได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถออกเสียงภาษอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำในสถานการณ์ต่างๆ
 • มีความมั่นใจในการออกเสียงและสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
     
 
     


หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรภาษาอังกฤษ | หลักสูตรภาษาอังกฤาสำหรับบริษัท | วิธีลงทะเบียน เรียนภาษาอังกฤา | ภาพการเรียนภาษาอังกฤษ
ความประทับจัยจากการเรียนภาษาอังกฤษ | คำถามที่พบจากการเีรียนภาษาอังกฤษ | รวมลิงค์เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ | ติดต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ | Site Map


Copyright © Recovery Language School 2001 - 2011. All rights reserved.
Call center 0 2245 4995 (Auto)