กรอกข้อมูลของคุณได้เลยค่ะ
ชื่อ-สกุล : *
อายุ : *
อีเมล : *
อาชีพ : *
โทรศัพท์มือถือ : *
ที่อยู่ : *
จังหวัด/เขต :
*
 

 แบบทดสอบภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 


  จงแปลข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

 1) ฉันเห็นเลขานุการของคุณพิมพ์รายงานประจำปีเมื่อสองชั่วโมงที่แล้ว
  a)  I see your secretary typed an annual report in two last hours.
  b)  I saw your secretary types a report of the year last two hours ago
  c)  I saw your secretary typing an annual report two hours ago.
 
 2) เขาจะไปว่ายน้ำถึงแม้ว่าอากาศจะหนาว.
  a)  He will go swimming although the weather cold.
  b)  He will go to swimming although the weather cool.
  c)  He will go swimming although the weather is cold.
 
 3) คุณจะต้องทำการบ้านของคุณไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม
  a) You will have to do your homework you like or do not like it ever.
  b) You will have to doing your homework what you are like or are not.
  c) You will have to do your homework whether you like it or not.
 
 4) ถึงแม้ว่าเขาจะได้พยายามอย่างหนักแล้ว แต่เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จ
  a) Although he tried very hardly, but he is not successful.
  b) Even though he tried hard, he did not succeed.
  c) Though he tried is very hardly, but he does not successful.
 
 5) มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
  a) Is there anything I can do for you?
  b) Are you have anything for me to help you?
  c) How you have anything I can help?
 
 6) คุณช่วยบอกทางไปที่ทำการไปรษณีย์ให้ผมได้ไหมครับ
  a) You help me tell the way to the post office to me?
  b) Could you please tell me the way to the post office?
  c) Please you tell me the way to the post office.
 
 7) ซาร่าเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเยลได้สามเดือน
  a) Sarah finished study from Yale University for 3 months.
  b) Sarah has just graduated from Yale University for 3 months.
  c) Sarah just has finished studying at Yale University for 3 months ago.
 
 8) ผมต้องการจองโต๊ะสำหรับผมและภรรยา
  a) I want to book a table for I and my wife.
  b) I would like reserving tables is for me and my wife, please.
  c) I would like to reserve a table for me and my wife.
 
 9) เราขออภัยสำหรับการออกเดินทางที่ล่าช้าของเที่ยวบินนี้
  a) We sorry for the delay of this flight.
  b) We apologize for the late departure of this flight.
  c) We are sorry about the late delay happening of this flight.
 
 10) คุณช่วยถามเธอหน่อยได้ไหมว่าเธอชื่ออะไร
  a) Could you please ask her what her name is?
  b) Could you please ask her what is her name?
  c) Could you ask she is name, please?
 
 11) ผมบอกคุณแล้วว่าเด็บบี้ไม่ได้ขโมยเงินของคุณ
  a) I said you already that Debby are not steal your money.
  b) I told you that Debby did not steal your money.
  c) I told you already that Debby stealing your money does not.
 
 12) จิมมี่ใช้เวลาดูโทรทัศน์มากเกินไป.
  a) Jimmy uses too many time to watch television.
  b) Jimmy spends too much time watching television.
  c) Jimmy spends too much time to watch television.
 
 13) ขอโทษค่ะ ผู้จัดการไม่อยู่ที่สำนักงานในตอนนี้
  a) I’m sorry. The manager does not in the office right now.
  b) I’m sorry. The manager is not in the office going out right now.
  c) I’m sorry. The manager is not in the office right now.
 
 14) ฉันซื้อแหวนเพชรให้แม่ของฉันเมื่อวานนี้
  a) I bought a diamond ring give to my mother yesterday.
  b) I bought a ring diamond for my mother yesterday.
  c) I bought my mother a diamond ring yesterday.
 
 15 หลังจากได้คุยกับแพมแล้ว ผมจึงเข้านอน
  a) After talking with Pam, I went to bed.
  b) After I had talked to Pam, I sleep.
  c) After I talk to Pam, I sleep to bed.
 
 16) ลินดากำลังอ่านนิตยสารที่มีชื่อเสียงซึ่งเกี่ยวกับการทำสวนอย่างละเอียด
  a) Linda is reading a magazine which is famous about garden with carefully.
  b) Linda is carefully reading a magazine about a garden and is famous.
  c) Linda is carefully reading a famous gardening magazine.
 
 17) คุณตกแต่งต้นคริสต์มาสของคุณหรือยัง
  a) Have you decorated your Christmas tree yet?
  b) Did you decorated your Christmas tree already?
  c) Were you decorated your Christmas tree already?
 
 18) เขาได้ลาออกเพราะว่าเขาต้องการไปอาศัยในประเทศบราซิล
  a) He resigned because he wanted to live in Brazil.
  b) He quit out because he wanted to be in Brazil country.
  c) He resigned out because he wanted to live in the Brazil country.
 
 19) การเรียนรู้ถึงโครงสร้างภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง        
       สำหรับคนไทยที่เริ่มต้นศึกษาภาษาอังกฤษ
  a) Learning the English structure is absolutely necessary for the Thai people who have just started learning English.
  b) Learning to the structure English is necessary absolutely for the Thai people who has start to just learning English language.
  c) Learning the English structure is being absolutely necessary for the Thai people who have to start to learn English.
 
 20 ) การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
         เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกการทำงานทุกวันนี้
  a) Effective communication is very essential for today’s world of work.
  b) Communication effectively is essential very much for world of work today.
  c) Communication effective is being very essential for the world of work every day.