Recovery Language School
 
»  หน้าแรก
»  เกี่ยวกับ Recovery
»  ติดต่อ Recovery
»  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
»  หลักสูตร สำหรับบริษัท
»  วิธีการลงทะเบียน
»  ภาพบรรยากาศการเรียน
»  สะท้อน ความสำเร็จ
»  คำถามยอดฮิต
»  รวมลิงค์ แลกลิงค์
»  แผนผังเว็บไซต์
Feedback - ส่วนหนึ่งของความประทับใจ
 
TOEIC
Test of English for International Communication


TOEIC คืออะไร ?
TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (English Proficiency Test) ที่ใช้ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ในการนำความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 
English Proficiency Test คืออะไร ?
 เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ กล่าวคือ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดทักษะความสามารถที่ผู้สอบมีอยู่ และ สามารถนำเอาไปใช้ได้ในขณะนั้น ซึ่งจะแตกต่างจากข้อสอบที่ใช้เมื่อตอนเป็นนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งมักจะมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบผู้เรียนว่า ได้เรียนรู้ถึงเนื้อหาต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด แบบทดสอบลักษณะนี้เรียกว่า Achievement Test

ใครเป็นผู้รับรองแบบทดสอบ TOEIC
TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ที่เมืองพริ้นส์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นองค์กรชั้นนำในด้านกรพัฒนาแบบทดสอบต่าง ๆ เช่น TOEFL, GMAT, GRE, SAT เป็นต้น

ใครควรสอบ TOEIC ?
กลุ่มเป้าหมายของ TOEIC ได้แก่ ผู้ที่พ้นวันเรียนหรือกำลังที่จะพ้นวันเรียนและกำลังเตรียมตัวเข้าทำงาน
ทำคะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน
คะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก และคะแนนติดลบ คะแนนแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ

มีเทคนิคในการเตรียมตัวสอบ TOEIC อย่างไร ?
คุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการดูโทรทัศน์ หรือ วิดิโอ, อ่านหนังสือ หรือ บทความ ฟังวิทยุ (ทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษ) อย่างสม่ำเสมอ วันละ 10-20 นาที แล้ว เพิ่มเวลาขึ้นเรื่อย ๆ
ฝึกพูดคุยกับเพื่อน ๆ หรือบุคคลที่มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ตรงจุดนี้ทำให้คุณคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ผู้สอบจะต้องรู้ว่า ต้องพัฒนาทักษะใดเป็นพิเศษ และต้องฝึกฝนพร้อมตั้งวัตถุประสงค์ในการสอบ

What is the difference between TOEIC and TOEFL ?
TOEIC & TOEFL ต่างก็เป็นแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS)

แบบทดสอบ TOEIC ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของวงการธุรกิจนานาชาติ เพื่อวัดทักษะความสามารถในติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบมาตรฐานสากล เมื่อปี ค.ศ. 1996 ที่ผ่านมา มีผู้สอบ TOEIC จำนวนกว่า 1 ล้านคน ใน 37 ประเทศทั่วโลก

ส่วน TOEFL ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อ

แบบทดสอบ TOEIC และ TOEFL ต่างก็เป็นแบบทดสอบสมิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ใช้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับรูปแบบลักษณะข้อสอบก็แตกต่างกันด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้งานและกลุ่มเป้าหมายของข้อสอบแต่ละชุด

แบบทดสอบ TOEIC ประกอบด้วยบทความหลากหลายตามที่ได้อาจพบตามโทรสาร, จดหมาย, รายงาน, คำประกาศต่าง ๆ จึงทำให้การพัฒนาแบบทดสอบ TOEIC ในหมวดกาอ่าน (Reading Section) เป็นข้อสอบที่สั้น และรัดกุมในใจความและเนื้อหา

Why isn't there correlation between TOEIC and TOEFL scores?
ETS ได้กำหนดขอบเขตแบบทดสอบ หรือ test specifications ของ TOEIC และ TOEFL แตกต่าง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของแบบทดสอบ นอกจากนี้ ETS ได้ทำการยืนยันความถูกต้องทางสถิติ (Validate) ตามลักษณะและคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายของข้อสอบ TOEIC และ TOEFL จึงทำให้ขอบเขตคะแนนของข้อสอบทั้งสองชุดต่างกัน
TOEIC TOEFL
กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป ผู้ที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
กำหนดสอบ เมื่อผู้สอบพร้อม ตามตารางที่กำหนด
เหตุผลในการสอบ วัดทักษะ ศึกษาต่อที่ ระดับตรี-โท-เอก
ทักษะที่วัด Listening & Reading Structure - Written Expression & Reading & Listening Comprehension & Writing
คำศัพท์ ในชีวิตประจำวัน ด้านวิชาการ
เนื้อหาบทความ ตามจดหมาย, ประกาศ ด้านวิชาการThailand
Center for Professional Assessment - TOEIC Services
Suite 1905-8, Bangkok Business Building (BB Building)
54 Asoke Road, Sukhumvit 21
Bangkok 10110 Thailand
Phone: 66/2-2607061, or 260-7189
Fax: 66/2-2607061
Email: toeic@email.ksc.net

WWW: http://www.toeic.co.th


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรภาษาอังกฤษ | หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท | วิธีลงทะเบียน เรียนภาษาอังกฤษ | ภาพการเรียนภาษาอังกฤษ
ความประทับใจจากการเรียนภาษาอังกฤษ | คำถามที่พบจากการเีรียนภาษาอังกฤษ | รวมลิงค์เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ | ติดต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ | Site Map


Copyright © Recovery Language School 2001 - 2012. All rights reserved.
Call center 0 2245 4995 (Auto)